Tải nhạc / Tải nhạc Mp3 / Bun Up The Dance
Bun Up The Dance Dillon Francis, Skrillex Nghe nhạc Bun Up The Dance Mp3 hot
Views: 83,015

Bun Up The Dance

- Dillon Francis, Skrillex

Lời bài hát Bun Up The Dance

Bài hát: Bun Up The Dance - Dillon Francis, Skrillex

I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
Now give me the light, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
Now give me the light

Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance

1, 2, 3, bu-bu-bun up the
Bun up the
Bun up the
Bun up the
B-b-b-bun up the
Bun up the
Bun up the
Bun up the dance

D-d-dance dance, bun up the
Bun up the
Bun up the
Bun up the
B-b-b-bun up the
Bun up the
Bun up the
Bun up the dance

I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
Now give me the light, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light

Bun up the
Bun up the
Bun up the
Bun up the
B-b-b-bun up the

Bun up the
Bun up the
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance

I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
Now give me the light, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
I want a little fire, now give me the light
Now give me the light

Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance
Bun up the dance, bu-bun up the dance

1, 2, 3, bu-bu-bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
B-b-b-bun up the dance

Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Bun up the dance
Xem thêm

Tải nhạc Bun Up The Dance Mp3

Tải Nhạc Về Máy Bun Up The Dance, Download nhạc Mp3 Bun Up The Dance online. TaiNhacHay.Net xin cảm ơn bạn đã nghe nhạc Mp3 tại đây!. Download nhạc hot Bun Up The Dance mới, Tải Nhạc Bun Up The Dance chất lượng cao