Tải nhạc / Tải nhạc Mp3 / Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她
Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她 Cao Tiến (Gary) Tải bài hát Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她 Mp3 online
Views: 708,783

Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她

- Cao Tiến (Gary)

Lời bài hát Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她

Bài hát: Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她 - Cao Tiến

Nǐ shì shuí de shuí yòu wèi shuí liú yǎnlèi
Nǐ shuō bu xūyào ānwèi
Yě bù xūyào yǒurén péi
Tā shì shuí de shuí xīnténg yòu wèile shuí

Hǎishìshānméng wú yuàn wú huǐ
Jiéguǒ què xiàng fēng zhōng piāoluò de huāruǐ
Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Zhè shìjiè yǒu hěnduō ài nǐ de rén nà

Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Tā shìfǒu zhídé nǐ zhèyàng qiānguà
Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Àiguò jiù hǎo hébì yào kǔ kǔ zhēngzhá

Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Bǎ suǒyǒu yīqiè jiù dàngzuò shì yīgè xiàohuà
Nǐ shì shuí de shuí yòu wèi shuí liú yǎnlèi
Nǐ shuō bu xūyào ānwèi

Yě bù xūyào yǒurén péi
Tā shì shuí de shuí xīnténg yòu wèile shuí
Gèng duō gèng xiángjìn gēcí zài
Mó jìng gēcí wǎng

Hǎishìshānméng wú yuàn wú huǐ
Jiéguǒ què xiàng fēng zhōng piāoluò de huāruǐ
Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Zhè shìjiè yǒu hěnduō ài nǐ de rén nà

Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Tā shìfǒu zhídé nǐ zhèyàng qiānguà
Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Àiguò jiù hǎo hébì yào kǔ kǔ zhēngzhá

Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Bǎ suǒyǒu yīqiè jiù dàngzuò shì yīgè xiàohuà
Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Zhè shìjiè yǒu hěnduō ài nǐ de rén nà

Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Tā shìfǒu zhídé nǐ zhèyàng qiānguà
Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā

Àiguò jiù hǎo hébì yào kǔ kǔ zhēngzhá
Jiù fàngshǒu ba bié xiǎng tā
Bǎ suǒyǒu yīqiè jiù dàngzuò shì yīgè xiàohuà
Xem thêm

Tải nhạc Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她 Mp3

Nghe Nhạc Miễn Phí Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她 hay nhất, Nghe nhạc Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她 Mp3 online. Tải Mp3 Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她 Mp3 hot, Tải bài hát online Đừng Nhớ Cô Ấy / 別想她 hay nhất
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp nâng cao sự phát triển của TaiNhacHay.Net!.